Kerndoelen

  • De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Engels door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten. Dit komt tot uiting in de luisteroefeningen.
  • De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Engelse woordenschat. De leerling breidt zijn vocabulaire uit doormiddel van het leren van de woordenlijsten die (ook) beschikbaar zijn in Memrise.
  • De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten. Dit komt tot uiting in de luister- en leesoefeningen.
  • De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen. Dit komt tot uiting in de leesoefeningen.
  • De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven. Dit komt tot uiting in de spreekoefeningen.
  • De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te vragen. Dit komt tot uiting in de spreekoefeningen.
  • De leerling leert informeel contact in het Engels te onderhouden via e-mail, brief en schatten. De leerling komt hiermee in aanraking doormiddel van de schrijfoefeningen.
  • De leerling leert welke rol het Engels speelt in verschillende soorten internationale contacten. Dit komt tot uiting in de schrijfoefeningen.